Wie is Jezus?

In de bijbel kunnen we veel leren over Jezus. Over zijn leven, sterven en opstanding. Maar ook buiten de bijbel om bestaat er een schat aan bewijzen dat Jezus echt op aarde is geweest. In mijn eigen zoektocht naar God vond ik dat in eerste instantie zelfs belangrijker dan wat de bijbel over Jezus zegt. In de geschiedenis is van alles over Jezus gezegd. sun-304632_180Dat Hij de zoon van God is. Moslims geloven dat hij een profeet zou zijn geweest en anderen noemen hem een bijzonder mens die wonderlijke dingen heeft gedaan. Over één ding is iedereen het eens. Jezus heeft bestaan en zijn sporen achter gelaten in de wereldgeschiedenis. Toch kies ik ervoor om mijn kennis over Jezus uit de bijbel te halen.

De bijbel leert ons dat Jezus de langverwachte zoon van God is. Langverwacht omdat het volk van God gebukt ging onder overheersingen door andere volken, list en bedrog. Een leven zonder de levende God. Hún God. Het was God zelf die Zijn volk beloofde dat Hij een redder zou sturen. Een redder om het volk vrij te maken van de onderdrukking. Een redder die voor altijd koning zou zijn en de weg naar God vrij zou maken. De geboorte van Jezus werd eeuwen van tevoren al voorspeld (Micha 5:2; Jes. 9:5, Jer. 23:5-6).

Jezus is als mens naar deze wereld gekomen. Als kind van God is hij groot geworden in de buik van Maria en door Jozef als zijn eigen zoon opgevoed. Jezus was een mens van vlees en bloed. Hij weet dus wat het is om op te groeien. Om langzaam wijzer te worden. Om onrecht en ziekte te zien. Maar ook om te genieten van al het goede dat de wereld te bieden heeft.

Door zijn leven heeft Jezus ons kennis leren maken met God. Met wie God echt is. Jezus leert ons dat als wij Hem leren kennen wij ook zijn Vader zullen kennen (Joh. 14:7). Jezus laat zien dat Hij volledig gericht is op Zijn vader. Hij handelt volledig volgens de wil van Zijn vader (Joh. 5:19). Hij leert wat volmaakt liefhebben is. Hij eet met mensen waar anderen met een boog omheen lopen. Geneest zieken, wekt doden op en drijft boze geesten uit. Jezus leert ook dat jouw weg naar God via Hem loopt. Jezus is de weg (Joh.14:6). Alleen door geloof in Hem kunnen wij bij God komen (Rom. 3:21-31).

Als Jezus zegt dat Hij de zoon van God is leidt dat uiteindelijk tot Zijn kruisiging. Jezus heeft bloot gestaan aan alle verleidingen van de wereld waar wij ook aan bloot staan. Heeft ontzettend geleden toen Hij uiteindelijk gevangen genomen werd. Hij werd bespot, bespuugd en geslagen. Hij heeft ontzettende pijnen geleden aan het kruis. Daar hing Hij helemaal alleen. Zijn Vader kwam Hem niet te hulp. Jezus zelf heeft ervoor gekozen om niet de hulp in te roepen van legioenen engelen (Mat. 26:53), maar om zijn leven te geven (Joh. 10:18). Daar hing Hij door God en alles verlaten (Mc 15:34). Zo moet Hij dat hebben gevoeld. Hij deed het voor jou en Hij deed het graag. Aan het kruis stierf Jezus. Maar Jezus stond ook weer op. Hij overwon de dood en rekende zo af met de machten en krachten van deze wereld die ons bij God vandaan houden (Hebr. 2:9, 14-15). De weg naar God is nu open. Ook voor jou.

Na nog een tijdje op aarde te zijn geweest is Jezus weer naar de hemel gegaan. Daar maakt Hij nu alles gereed voor jou (Joh. 14:2-3). Met Pinksteren zond God de Heilige Geest. Gods aanwezigheid op aarde (Joh. 14:16-17). Zijn aanwezigheid in de harten van de mensen. Via zijn Geest kunnen wij leren wie God is (Ef. 1:17-20). Ervaren dat Hij van je houdt. Door Zijn Geest kunnen wij leren om de verleidingen van de wereld te weerstaan. Kunnen wij leren om met en voor God te leven in plaats van zonder God. Rust te vinden bij God. Er valt zoveel over Hem te leren. Het mooie is dat God je die kennis zal geven als je Hem daarom vraagt en daarvoor gebruikt hij de Heilige Geest (Ef. 1:15-19).

In Openbaring 1:7 staat dat Jezus op de wolken uit de hemel zal komen. Hij komt als een machtige en schitterende koning. Door het volbrachte werk van koning Jezus aan het kruis is de weg naar God al vrij. Zijn we al een nieuwe schepping als we bij Hem horen (2Kor. 5:17-19). Hij ziet ons als goede mensen (2Kor. 5:21). Door de Heilige Geest zullen we worden veranderd naar het voorbeeld van onze koning. Iedere keer als we ons op Jezus richten (2Kor. 3:18). Dat is onze bestemming. Zo heeft God ons bedoeld. Op die ene dag zal het proces van het steeds meer toegroeien naar Christus en gelijk worden aan Hem volmaakt zijn. We zullen een volmaakt lichaam krijgen naar het voorbeeld van Jezus (Rom. 8:29) en Hij zal voor altijd bij ons zijn. En tot die tijd wil Hij betrokken zijn bij jouw leven en je vrede geven. Vrede met de wereld, vrede met jezelf en vrede met je omstandigheden. Een diepe, heerlijke vrede die je alleen bij Hem kunt vinden.

Wil je ook bij Jezus komen? Hem leren kennen en vertrouwen? Je bent maar één gebed bij Hem vandaan.

   

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *