Wie ben jij?

Veel mensen zijn voortdurend op zoek naar hun identiteit. We denken vaak dat onze identiteit afhankelijk is van onze baan of opleiding. Of afhankelijk van hoe groot ons huis is of hoe duur onze auto is. Bij het zoeken naar onze identiteit vinden we het ook vaak belangrijk wat anderen van ons vinden. Zo raken we verslaafd aan de mening van cloud-600224_1920anderen en aan onze hypotheek, zonder dat het ten diepste iets zegt over wie we echt zijn. We raken verstrikt in de eisen die deze wereld aan ons stelt. Dat is niet zoals God ons heeft bedoeld. Als je gelooft dat God je schepper is dan is het goed om te kijken hoe Hij jou ziet. Hij heeft je immers gemaakt.

Als mensen stammen we allemaal af van de eerste mensen Adam en Eva. God heeft je geschapen naar Zijn evenbeeld (Gen. 1:26). Je lijkt dus op Hem. Als God liefde is en goedheid en volmaaktheid dan zegt dat ook iets over jou. In al Zijn liefde heeft God jou bedacht. Hij heeft je gewild. Vanaf het allereerste begin (Psalm 139:15). Je hele leven staat in zijn boekrol geschreven (Psalm 139:16). Je bent zijn kind (Gal. 4:6), gemaakt om van Hem te houden en Zijn liefde te ontvangen. Niet omdat God je dat opdraagt, maar uit vrije wil. God is geen marionettenspeler en jij geen marionet. Hij is de God van echte liefde die jou niet zal dwingen om van Hem te houden. Zelfs als dat betekent dat je Hem niet ziet staan.

God kan zijn ogen niet van je afhouden (Job 36:7). Voor Hem ben je bijzonder. Zelfs zo bijzonder dat God er alles voor over had om jouw hart terug te winnen. We leven in een wereld waarin God geen rol of hooguit een bijrol speelt. Als mensen hebben we de neiging om voor onszelf, of eventueel voor ons gezin, maar zeker niet voor God te leven. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Hij wil betrokken zijn bij alle facetten van ons leven. Dat we ons leven op Hem bouwen in plaats van op de wereld (Mat. 7:24-27). Hij wil dat je niet langer leeft als slaaf van de wereld, maar als kind van Hem. In alle vrijheid.

Om je vrij te maken van de wereld heeft God Jezus naar de aarde gezonden. Om uiteindelijk al onze zonden, onze pijn en ons verdriet te dragen. Ook jouw zonden, pijn en verdriet. Toen Jezus op Golgotha aan het kruis hing, door God en iedereen verlaten, zag Hij jou. Hij deed het voor jou, omdat hij zo ontzettend veel van je houdt. Toen hij op de derde dag opstond was de dood overwonnen. Nu kun je vrij zijn in Hem. De Bijbel zegt dat je met Christus bent gestorven en opgestaan (Rom. 6:3-4), zodat de banden van de wereld geen vat meer op je hebben (Rom. 6:11).

Hoewel ons leven op aarde nog ver van volmaakt is ben je rechtvaardig voor God (Kol. 2:10). Dat wil zeggen dat er niks op je aan te merken is. Hij kan je alleen nog maar zien door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing zag God jou en als God nu naar jou kijkt ziet hij Jezus. In jou vindt God vreugde, zoals God dat ook over Jezus zei toen Jezus met de Heilige Geest werd gedoopt in de Jordaan (Mat. 3:17).

God zal je nooit meer veroordelen om iets wat je verkeerd hebt gedaan. Je bent duur gekocht en betaald met het bloed van Jezus (1kor 6:20). In Christus ben je een nieuwe schepping (2kor. 5:17). Er is geen veroordeling van degenen die in Christus zijn (Rom. 8:1). Alleen door geloof in Jezus ben je gered (Gal. 2:15-16). Verder kun je niets doen. Zelfs het geloof in Jezus is een geschenk van God (Ef. 2:8). Dat kan soms zo makkelijk klinken. Dat we alleen maar hoeven te geloven. Vaak blijkt het ontzettend lastig om te geloven. Als alles tegenzit. Je ziek bent of je baan kwijtraakt. Juist dan wil God er zijn. Roep Hem om hulp. Vraag Hem om je geloof te geven. Dat hoef je zelf niet te doen. Je kunt geloof niet leren of ontwikkelen. Alleen God kan het je geven. Vraag God om geloof en hij zal het je geven.

Wanneer je met God een relatie aangaat zal dat grote blijdschap geven. Je hart zal gevuld worden met Zijn Geest. Dan zal er een verlangen in je hart komen om je te laten gebruiken door God. Het is dus God zelf die bij ons zorgt voor het willen en werken (Fil. 2:13 en Ef. 2:10). Dat mag een enorme rust geven. God is geen God die goede werken van ons eist. Geen God die wij tegen onze wil in moeten gehoorzamen. Een relatie met God is een relatie op basis van vrijwilligheid. God wil wel. Hij kan zijn ogen niet van je afhouden. Hij heeft je gemaakt om van Hem te houden en te genieten van Zijn liefde voor jou. Hij staat voor je deur en klopt (Op. 3:20). Hij wil graag binnenkomen in je hart. Doe je open?

Gebed om geloof:

Lieve God,
Dank u dat ik uw kind ben.
Dat u uw ogen niet van mij kan afhouden.
Dat u zoveel van mij houdt dat u uw zoon als offer heeft gegeven voor mij.
Wat geweldig dat ik mag weten dat alles nu goed is.

Ik sta niet meer bij u in het krijt.
Er is niets wat ik kan doen of laten waardoor u meer van mij gaat houden.
Ondanks alle verkeerde dingen die ik gedaan heb.
Dank u wel dat u ze niet meer aanrekent.
De bijbel zegt dat ik alleen maar hoef te geloven.
Te geloven dat Jezus ook voor mij heeft betaald.
Heer wilt u mij helpen.
Ik vind het (soms) moeilijk om te geloven.
Dank u wel dat in de bijbel staat dat u mij geloof wil geven.
Heer, ik strek mijn handen naar u uit.
Wilt u ze vullen met geloof?
Dank u voor het kruis.
Dank u voor het offer, het bloed en de opstanding van koning Jezus.

AMEN

 

One comment

  1. Irma zegt:

    Mooie site!!!

    grtz Irma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *