Waarom Hemelvaart?

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus zijn plaats innam naast zijn vader. Boven alle heersers op aarde en in de hemel. Zijn leerlingen moeten na zijn gevangenneming en kruisiging voor de tweede keer afscheid van hem nemen. Dat valt ze zwaar. Ondanks dat Jezus zijn hemelvaart had aangekondigd begrijpen zijn leerlingen niet wat er gaat gebeuren en waarom Jezus terug gaat naar zijn vader. Twee belangrijke redenen waarom Jezus terug ging naar zijn vader (er zijn er meer).

Voordat Jezus gevangen wordt genomen kondigt hij al aan dat hij terug zal gaan naar zijn vader. De leerlingen zijn hemelvaart-arrangementdaar verdrietig over, maar Jezus geeft aan dat het beter voor ze is als hij gaat (Joh. 16:5-7). Nadat Jezus is gekruisigd en opgestaan uit de dood leert hij zijn volgelingen zien dat hij de Messias is waar de profeten al over hebben gesproken.

Na veertig dagen is voor Jezus het moment gekomen om terug te gaan naar zijn vader. De leerlingen begrijpen het niet en vragen Jezus of dit dan het moment is waarop Jezus tot koning van Israël zal worden gekroond (Hand. 1:6). Kennelijk is voor hen toch nog niet duidelijk dat Jezus zijn koninkrijk niet op aarde vestigt, maar in de hemel.

Dan komt er een wolk die Jezus meeneemt naar de hemel. De leerlingen blijven hem nakijken (Hand. 1:9-10). Ze kijken hun leraar en vriend na waarvan ze zoveel houden. Ze zullen hem opnieuw los moeten laten, maar dat kost ze moeite. Ze zouden hem het liefst vast willen houden, zoals Maria toen zij Jezus zag vlak na zijn opstanding (Joh. 20:17). Tegen Maria zei Jezus al ‘Houd me niet vast, want ik moet omhoog gaan naar de Vader’.

De leerlingen hebben een geweldige tijd met Jezus gehad. Ze zijn lange tijd met hem opgetrokken. Hebben veel van hem geleerd en in zijn naam wonderen gedaan. Maar nu lijkt die tijd voorbij. Een fikse doorkruising van hun plannen. Ze zullen vast van plan zijn geweest om nog lange tijd met Jezus op te trekken. Misschien zelfs een belangrijke rol te spelen aan het hof van koning Jezus. Wij willen God ook vaak binnen handbereik. Dat hij werkt op een manier die wij zelf voor ogen hebben. Maar God ziet een ander plaatje. Het hele plaatje. Zijn plan met de wereld is veel groter.

Het plan van God is dat er verzoening plaatsvindt tussen God en zijn kinderen. God heeft Jezus naar de aarde gezonden als een volmaakt lam dat geofferd zou worden voor onze zonden. Een eenmalig en perfect offer. In de tijd voor Jezus werden offers gebracht in de tempel door de hogepriester. Het bloed van het offerdier vloeide daar waar God aanwezig was. Deze offers moesten jaarlijks worden herhaald. Het offer van Jezus was eenmalig en volmaakt. Jezus is onze hogepriester geworden. Met zijn hemelvaart is Jezus de allerheiligste ruimte binnengegaan, namelijk de hemel. Hij nam zijn bloed mee als offer voor God om het werk van zijn kruisiging en opstanding af te maken (Heb. 9:11-14). Genoeg voor alle zonden van de hele wereld. Jezus heeft zijn bloed geofferd aan zijn vader. Daarmee is het offer compleet.

In Johannes 16 vers 7 kondigt Jezus aan dat hij zijn pleitbezorger naar de aarde zal sturen als hij is weggegaan. Het gaat hier om de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft geloof en schrijft Gods wetten in je hart. Hij laat je zoeken naar God en maakt een ander mens van je. Een hemels mens. Jezus was op aarde als God in een menselijke verschijning. Hij was geen Geest en kon dus niet in de harten van alle mensen tegelijk aanwezig zijn. Daarom moet Jezus opvaren naar de hemel om zo plaats te maken voor de Heilige Geest die zou worden uitgestort met Pinksteren. De discipelen zagen dat toen nog niet, maar gelukkig heeft God zijn eigen plan. Het plan van God is altijd beter dan de plannen die we zelf kunnen bedenken. Daar mogen we ons aan vasthouden. Gelukkig maar!

Hemelvaart is dus eigenlijk de volmaking van Pasen en de voorwaarde voor Pinksteren. En niet te vergeten hoop voor wat komen gaat. Toen de discipelen stonden te kijken naar Jezus die op de wolken terug ging naar zijn vader kondigden twee engelen aan dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren naar de aarde (Hand. 1:11). Als de tijd gekomen is.

One comment

  1. Dick Volbeda zegt:

    Zit hier heerlijk op de camping, met mn gedachten en facebook en lees hemelvaart op Jezus zoeken. Helder, geen speld tussen te krijgen. Zonder dienst stil, ietwat vreemd. Dank voor deze overdenking. Hv

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

  • RT : Dit noem ik nou een TOP c.v. Wie heeft er een baan voor deze topper? ,
  • RT : “Repentance is like antiseptic. You pour antiseptic onto a wound and, at first, it stings. Then it heals.”,
  • RT : So what do we do now? The same thing we do every day: love everybody. Love extravagantly. Love unconditionally. Love is a do-word.,
  • RT : Zeg, als jullie nu 's stoppen in Zwolle, dan gaan we lekker fietsen. Het is heerlijk buiten. Ik ken mooie weggetjes. ,
  • RT : 'Het duister kan het duister niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde' - ML King ,

Laatsts blog