Jezus is opgestaan!

Daar staan de leerlingen bij het graf waar Jezus in was gelegd. Vanaf middernacht waren ze er al. Vol verwachting. Het is de derde dag waarop Jezus in het graf ligt. De laatste dag. Ze kijken of de steen die voor het graf gerold is al in beweging komt, maar dat is niet zo. Jezus had toch gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan? Het kan dus ieder moment gebeuren. Als de steen dan toch in beweging komt roepen ze het uit: “Onze Koning is opgestaan! Halleluja!”  

We weten dat het zo niet is gegaan. Rondom de kruisiging van Jezus lagen veel dromen is duigen. Jezus had niet overwonnen, maar verloren. Hij was toch niet de Messias. Eeuwen hadden de joden op hem gewacht, maar hij bleek Bijbelse-Kunst-Schilderijen-OpstandingOpenGraftoch niet de Messias te zijn. Weliswaar deed hij wonderen en was hij onmetelijk wijs, maar toch. Een Messias? Nee. Hoe lang zouden ze nog moeten wachten totdat de echte Messias zou komen? Het was gebruikelijk dat allerlei mannen zich voordeden als de Messias. Bij Jezus was dat anders. Ze dachten dat de echte Messias eindelijk door God was gestuurd. Des te groter de teleurstelling toen hij stierf aan het kruis.

Het is zo opvallen dat de mensen die zo dicht bij Jezus hebben geleefd helemaal uit het veld lijken te zijn geslagen. Een aantal vrouwen bezoekt het graf. Niet in de verwachting dat ze Jezus daar zullen ontmoeten, maar om zijn lichaam te balsemen met olie (Luc. 24:1). Als ze zien dat de steen is weggehaald herinneren zij zich niet dat Jezus heeft gezegd dat hij zou opstaan, maar denken ze dat het graf is leeggehaald. Als de vrouwen dan teruggaan komen ze Jezus tegen. Hij is dus toch uit de doden opgestaan! Snel gaan ze naar de apostelen om hen het goede nieuws te vertellen, maar zij doen dit af als kletspraat (Luc. 24:11). Uiteindelijk heeft Tomas het zelfs nodig om Jezus’ littekens te zien om werkelijk te geloven (Joh. 20:24). Dat terwijl zij alle kennis hadden. Ze wisten toch dat Jezus zou opstaan? In hem waren alle profetieën over de Messias vervuld. Het was dan toch niet teveel gevraagd om dan ook te vertrouwen op zijn opstanding op de derde dag?

Zo kan het ook gaan bij ons. We weten van alles over God, maar dat wil nog niet zeggen dat we ook weten wie hij is. Dat we hem echt kennen. Met ons hart. De waarheid over het grote wonder dat Jezus aan het kruis heeft volbracht is dan nog niet (volledig) geopenbaard.

Lucas 24 vertelt over de reis van twee mannen van Jeruzalem naar Emmaüs. Ook zij zijn teleurgesteld. Ze komen een man tegen en vertellen hem alles wat er is gebeurd. Ze vertellen dat Jezus een machtig profeet was in woord en daad in de ogen van God en het hele volk.  De hogepriesters hebben hem ter dood gebracht aan het kruis. Terwijl zij leefden in de hoop dat Jezus de Messias was die Israël zou bevrijden. Ze weten dat het de derde dag is sinds Jezus’ kruisiging en ze hebben ook gehoord dat het graf ’s ochtends leeg is aangetroffen. Wat deze mannen dan nog niet weten is dat zij het hele verhaal aan Jezus vertellen. Ze herkennen hem niet. Weten niet wie hij is. Hij gaat met ze mee naar Emmaüs en onderwijst ze onderweg. Hij openbaart wie hij werkelijk is.

Pas ’s avonds als Jezus bij de maaltijd het brood breekt herkennen ze hem. Hun ogen werden werkelijk geopend, maar meteen werd Jezus ook weer onttrokken aan hun blik. Hij was weg. Had gezegd wat er gezegd moest worden. Het is zo mooi dat ze dan tegen elkaar zeggen ‘brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Een gevoel van diepe vervulling als Jezus zichzelf aan hen ontmaskert, zichzelf openbaart. Nu weten ze wie hij werkelijk is: de Messias en hij is echt opgestaan uit de dood! Hij heeft echt afgerekend met de macht van de dood!

Het is zo’n mooi beeld voor ons leven. Ook wij kunnen soms zo bezig zijn om ons vol te tanken met kennis over Jezus. Maar dat moet uiteindelijk ons hart raken. Jezus openbaart zichtzelf. Hij wandelt ook met jou en mij mee naar Emmaüs. Tijdens die tocht wil hij ook aan ons steeds meer laten zien wij hij werkelijk is. Als je zicht op Jezus vertroebelt is of je weet dat je hem nog niet echt kent mag je leven in de verwachting dat hij zichzelf aan je zal openbaren.

Daar mag je ook om bidden. Dat de Heilige Geest je kennis zal geven van hetgeen in Jezus is geopenbaard. Dat hij je zal laten zien wie je werkelijk bent. Een geliefd kind van God en dat werkelijk al je zonden zijn afgewassen door het bloed van Jezus. Dat Jezus niet voor niets is opgestaan. Ook voor jou. Hij zal er voor je zijn. Dat deed hij aan het kruis en dat zal hij altijd blijven doen, want hij houdt van je. Wij mensen kunnen veranderen, maar God verandert nooit.

 

Kijk op de website van Atelier for Hope voor meer schilderijen van Fenna Moehn – Hummel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

  • RT : Dit noem ik nou een TOP c.v. Wie heeft er een baan voor deze topper? ,
  • RT : “Repentance is like antiseptic. You pour antiseptic onto a wound and, at first, it stings. Then it heals.”,
  • RT : So what do we do now? The same thing we do every day: love everybody. Love extravagantly. Love unconditionally. Love is a do-word.,
  • RT : Zeg, als jullie nu 's stoppen in Zwolle, dan gaan we lekker fietsen. Het is heerlijk buiten. Ik ken mooie weggetjes. ,
  • RT : 'Het duister kan het duister niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde' - ML King ,

Laatsts blog