Jezus is mijn vriend

Er zijn veel dingen waar mensen status aan ontlenen. Uit mijn middelbare schooltijd herinner ik mij dat het hebben van stoere, maar met name sterke vrienden status kan geven. De vrienden van deze stoere sterke vrienden voelen zich dan vaak onaantastbaar. Wie maakt ze wat? Als ze met één vinger worden aangeraakt krijgen ze met de stoere sterke vriend te maken. Dat laat je dus wel uit je hoofd.

Weet je wat het mooie is? Ik heb zo’n stoere sterke vriend. Jij waarschijnlijk ook.  Zijn naam is Jezus. Als je zijn el-salvador-337441_1280vriend nog niet bent dan weet ik zeker dat mijn vriend ook graag jouw vriend wil worden. In Johannes 15 vers 14 zegt Jezus “Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag”. Jezus vraagt je om hem en de mensen om je heen lief te hebben. Dan ben je zijn vriend. Je hoeft dan niet eerst door een ballotage commissie of aan allerlei aanvullende voorwaarden te voldoen. Nee, als je Jezus en je naasten liefhebt dan ben je zijn vriend al. Zijn uitnodiging staat en deze zal hij niet intrekken.

Hij is niet alleen je vriend, maar ook een sterke vriend. In zijn tijd op aarde heeft Jezus veel strijd geleverd met de macht van het kwaad. Zo dreef hij verschillende demonen uit die doodsbenauwd voor hem waren (Mc 5:10). In het oude testament zijn veel voorbeelden te zien van de indrukwekkende macht van God en de vrees die dat inboezemt bij de vijand.

De dichter van Psalm 76 beschrijft dat Gods vijanden alleen al door de dreiging van God sterven. Daar hoeft hij dus niet eens echt voor in aktie te komen. In die psalm wordt God ook omschreven als vreeswekkend, als iemand die machtigen de moed beneemt, koningen bang maakt. Een bekend kinderlied zegt “u bent de aller aller sterkste … en u bent míjn vriend. Dat is zo gaaf!

Het oude testament staat vol met allemaal indrukwekkende verhalen over strijd. En weet je wat het mooie is. Uiteindelijk winnen God en zijn vrienden altijd. Tegenstanders van God zijn niet zelden doodsbang. Jozua 5:1 spreekt over Kanaänitische koningen die niet tegen Israël durven te vechten, omdat hun God de Rietzee heeft gespleten, zodat Israël kon ontsnappen aan het leger van de farao. De Chiwwieten, die ook in Kanaän woonden, durfden niet tegen het volk van God te vechten omdat zij hadden gehoord dat God Mozes had beloofd dat hij Israël heel Kanaän zou geven. Als God aan je zijde is dan is er voor je vijand geen beginnen aan. Dan kan hij de strijd beter van tevoren opgeven, zoals in de hiervoor genoemde voorbeelden ook is gebeurd.

In de tijd vlak voor koning Saul dachten de vijanden van Israël hier iets op te hebben gevonden. Als Israël ten strijde trok namen zij de Ark mee. Dat was een mooi versierde kist waar onder andere de tien geboden in zaten, zoals door God op stenen platen gezet op de berg Sinaï (Ex 25:10-22). Door de Ark mee te nemen in de strijd werd God als het ware meegenomen naar het slagveld, zodat hij de strijd kon zegenen. De Filistijnen dachten dat wanneer zij over de Ark zouden beschikken hun strijd tegen Israël gezegend zou zijn. Om die reden veroverden zij de Ark. Het liep alleen niet goed voor ze af. Nadat de Filistijnse god Dragon tweemaal voor de Ark had gebogen en de Filistijnse bevolking geteisterd werd door builen zonden de Filistijnen de Ark terug naar Israël (1Sam 5:7). God is een vriend die je niet zomaar naar je eigen zin kunt inzetten. Als je daar op een verkeerde manier mee omgaat, zoals de Fiistijnen deden, komen daar ongelukken van.

Ten slotte valt in de bijbel ook te lezen dat God regelmatig met zijn volk meestrijdt. In Jozua 6 vers 2 zorgt God ervoor dat Israël de koning van Jericho met zijn hele leger verslaat. In Jozua 10 vers 10 wordt beschreven hoe God de Amorieten in paniek bracht, zodat Israël ook daar de overwinning kon behalen. Veel later beschermt God Jeruzalem tegen de Assyriërs en doodt een engel van de God 185.000 Assyrische soldaten. Als je aan de zijde van God strijdt en hem gehoorzaamt dan staat de overwinning van tevoren vast.

Die God is jouw en mijn vriend. In dit leven zijn we regelmatig onderdeel van een geestelijke strijd. Het oude testament leert ons daar veel over. De strijd die Israël streed was niet alleen een strijd tegen vijandige volken, maar vooral een geestelijke strijd tegen het kwaad. Op dezelfde manier hebben ook wij met geestelijke strijd te maken. Dat valt niet altijd mee. De moed kan je soms in je schoenen zakken.

Paulus zegt “als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn”? Een hele terechte vraag. Want als God onze vriend is en hij staat aan onze zijde heeft onze vijand geen schijn van kans. God hoeft alleen maar te dreigen en de vijand wordt al bang. En als God echt in actie komt dan wordt de vijand verpletterd. Dat mag ons kracht geven. We zullen wel eens een slag verliezen. In de strijd kan je ook gewond raken, maar de strijd verliezen kan je niet. Want je vriend is bij je. Die stoere sterke vriend waar je vijand niet tegen op kan.

In Opwekking 760 wordt dit zo mooi verwoord:

ik weet wie voor mij uitgaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij
”.

Gebed:

Lieve God,
Dank u wel dat ik uw kind mag zijn.
Dat u mij hebt aangenomen als uw geliefde zoon/ dochter.
Heer u bent betrokken bij alles wat ik doe.
U gaat altijd met me mee.
Bij u kan ik altijd schuilen.
Ook als het moeilijk is.
Als ik strijd ervaar in mijn leven.
Op mijn werk, met mijn vrienden of met mijn partner.
Als ik merk dat er krachten werkzaam zijn in mijn leven
die mij bij u vandaan willen houden.
O,heer wat kan dat soms heftig zijn.
Maar u bent er altijd.
Dank u wel dat u mijn stoere sterke vriend bent,
waar mijn vijanden bang voor zijn.
Dank u dat ik mag weten dat u erbij bent in mijn strijd.
Dat ik geen strijd kan verliezen zolang u erbij bent
en dat u mij nooit zult verlaten.
Leer mij hier steeds meer uit te leven.
Te vertrouwen op u,
zodat ik kan genieten in uw aanwezigheid
en mijn angsten veranderen in een lofzang voor u.

AMEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

    Laatsts blog