Jezus heeft de controle

Op goede vrijdag werd Jezus gekruisigd. Daar aan dat kruis gaf hij zijn leven voor jou en mij. Om zo voor eens en altijd af te rekenen met de macht van de dood. Jezus deed waarvoor hij gekomen was, maar de strijd was hevig. De duivel haalde alles uit de kast om Jezus zichzelf te laten redden, maar de Koning overwon.

Bij zijn intocht in Jeruzalem werd Jezus nog onthaald als de Messias. Duizenden mensen waren gekomen om een glimp van hem op te vangen en hem eer te bewijzen. Hoe anders is de situatie een paar dagen later. Het volk heeft

Afbeelding afkomstig van www.de7wonderen.nl

Afbeelding afkomstig van www.de7wonderen.nl

zich achter de farizeeërs geschaard die hem uit de weg willen ruimen. Na Jezus’ arrestatie in de olijfgaard van Getsemane wordt hij uiteindelijk voorgeleid aan de prefect van het Romeinse rijk, Pontius Pilatus. Jezus werd ervan beschuldigd de Joodse wetten te hebben overtreden. Daarop stond de doodstraf, maar de Joden waren niet bevoegd om doodstraf op te leggen. Dat kon alleen de prefect doen.

Als Jezus wordt voorgeleid aan Pontius Pilatus blijkt al snel dat de prefect hem niet schuldig acht. Toch bezwijkt hij uiteindelijk onder de druk van het joodse volk dat fanatiek riep ‘kruisig hem!’ om de boel niet te laten escaleren waste Pontius Pilatus zijn handen letterlijk in onschuld en gaf het volk waar het om vroeg: de kruisiging van Jezus. Daarvoor was Jezus al bespot en vernederd door romeinse soldaten. Ze kleedden hem als koning van de Joden met een mantel en een doornenkroon.

Ook onderweg naar Golgotha wordt Jezus bespot. Hangend aan het kruis wordt Jezus uitgedaagd zichzelf te redden (Mat. 27:40-43). Je zou de tempel toch afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Redt jezelf dan! Ook één van de misdadigers waarmee Jezus gelijktijdig wordt gekruisigd bespot hem (Luc. 23:39). ‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!

Daar hangt Jezus aan het kruis. Naar de wereld gekomen om ons te laten zien wie God is. Door te onderwijzen en door wonderen te doen. De enige mens die volledig rechtvaardig was wordt met de onrechtvaardigen veroordeeld. Op basis van een onrechtvaardig vonnis werd hij gekruisigd tussen de zondaars. De echte misdadigers. En daar aan dat kruis wordt hij uitgedaagd om zichzelf te redden. Om van het kruis af te komen. In Mattheüs 26 vers 53 en 54 zegt Jezus dat hij zijn vader maar om hulp hoeft te vragen en dat hem dan onmiddellijk 12 legioenen engelen te hulp zullen schieten. Maar Jezus doet het niet, want hij weet dat jij en ik verloren zouden gaan als hij zichzelf zou redden. Dan was Gods plan om de wereld met Hem te verzoenen in duigen.

Het is een enorme geestelijke strijd. De duivel gebruikt het volk om Jezus te doden, maar ook om hem op te roepen zichzelf te redden. Al die bespottingen zijn ingegeven door de duivel die bezit heeft genomen van de harten van het volk. Hoe kan het anders. Bij zijn intocht in Jeruzalem werd Jezus door velen binnengehaald als de Messias en amper een paar dagen later willen ze zijn dood. En in die strijd moet Jezus het helemaal alleen doen. Zonder de hulp van zijn Vader. Hij roept uit ‘mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten (Mat. 27:46). Hij werd door God verlaten, zodat wij nooit meer verlaten zouden worden. In die barre strijd bleef de focus van Jezus gericht op zijn Vader en op jou en mij.

In die strijd hield Jezus de volledige regie. In Johannes 10 vers 18 zegt Jezus: ‘niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf’. Dat is precies wat er gebeurde. Aan het kruis draagt Jezus de zorg voor Maria nog even over aan Johannes. Hij bidt tot zijn Vader of hij de menigte wil  vergeven omdat de mensen niet weten wat ze doen (Luc. 23:34). Hij let er op dat de profetieën over zijn sterven aan het kruis in vervulling gaan. Het eindigt met de uitroep: ‘Vader in uw handen leg ik mijn Geest’ (Luc. 23:46). Op dat moment legt Jezus letterlijk zijn leven af. Dat blijkt ook wel want de misdadigers die samen met Jezus zijn gekruisigd zijn op dat moment nog niet gestorven. De romeinse soldaten breken daarom hun benen, zodat ze zich niet meer kunnen oprichten om adem te halen en dus stikken.

Eén van de soldaten steekt een speer in Jezus’ zij (Joh. 19:34). Meteen vloeit er bloed en water uit. Dat bloed staat voor het leven dat is gegeven als offer voor onze fouten. Het water staat voor het eeuwig leven dat uit dit offer voortvloeit. Eeuwig leven bij de Koning voor alle mensen. Voor jou en mij. Wat een trouw! Dat Jezus ondanks alles toch het plan van zijn Vader uitvoerde. Zijn offer voor jou en mij zal niet voor niets zijn geweest. Daar mogen we ons aan vasthouden. Jezus is nog altijd trouw, want hij verandert nooit.

Wil je verder onder de indruk komen van het offer dat Jezus bracht? Lees dan het prachtige boek ‘Het wonder van het kruis’ van Wilkin van de Kamp. Of bezoek de speciale website die helemaal aan dit wonder is gewijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

  • RT : Dit noem ik nou een TOP c.v. Wie heeft er een baan voor deze topper? ,
  • RT : “Repentance is like antiseptic. You pour antiseptic onto a wound and, at first, it stings. Then it heals.”,
  • RT : So what do we do now? The same thing we do every day: love everybody. Love extravagantly. Love unconditionally. Love is a do-word.,
  • RT : Zeg, als jullie nu 's stoppen in Zwolle, dan gaan we lekker fietsen. Het is heerlijk buiten. Ik ken mooie weggetjes. ,
  • RT : 'Het duister kan het duister niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde' - ML King ,

Laatsts blog