Gods waarheid

Soms worden we in beslag genomen door onze omstandigheden. Hebben we een gevoel van onoverwinnelijkheid, omdat de wind stevig in de rug blaast. Of we hebben het gevoel dat we door een badkuip met vla moeten ploeteren. Herken je dat gevoel? Dat je gedachten en gevoelens zo met je aan de haal gaan dat je de waarheid uit het oog verliest. Dat je soms de neiging hebt om naast je schoenen te gaan lopen of juist Gods zegen uit het oog verliezen. Als dat niet zo is: prijs God. Als je het gevoel wel herkent: join the club (en vergeet niet God te prijzen!).

Soms hebben we last van strijd in ons denken. Laten we onszelf allerlei gedachten aanpraten. Vaak in de vorm van book-506481__180angst of schuldgevoel. Bij sommige mensen kan dat zo ver gaan dat zij God niet eens meer onder ogen durven te komen. Terwijl dat nu precies is wat je doen moet. Naar God toe gaan. Stort je hart bij hem uit. Hij wil met zijn licht schijnen in jouw duisternis. Zodat je de leugens in je gedachten kunt ontmaskeren en bij God kunt brengen, zodat hij ze over kan nemen. Want God is zachtmoedig en nederig van hart. Hij geeft je werkelijk rust, want zijn juk is zacht en zijn last is licht (Mat. 11:28).

God wil je leren om zijn waarheid ter harte te nemen. Welke waarheid? De Bijbel staat vol met beloften over God en wie hij voor jou wil zijn. Neem zijn waarheid ter harte. Maak het je eigen, zodat je sterker staat als je weer eens door die badkuip met vla moet. Je zult dan merken dat het ploeteren door die badkuip o zo leerzaam is, dat je God er steeds beter door leert kennen en dat de vla verdwijnt.

Een voorbeeld van Gods waarheid voor ons leven staat hieronder.

Ik ben mooi
Ik ben geschapen naar Gods evenbeeld en lijk op hem (Gen. 1:27). God kent mij door en door. Mijn dagen zijn in zijn boekrol opgeschreven. Ik ben wonderbaarlijk gemaakt (Psalm 139). In Christus ben ik Gods geliefde zoon. Hij vindt vreugde in mij (Mat. 3:17). God kan zijn ogen niet van mij afhouden (Job 36:7). Hij is vol blijdschap en verheugd over mij (Sef. 3:17). Ik ben van God en hij verlangt naar mij (Hooglied 6) en door de Geest zal ik meer en meer veranderen naar het voorbeeld van Christus (2 kor. 3:18).

Ik ben zonder schuld
In Christus ben ik een nieuwe schepping (2 kor. 5:17-18). Ik ben niet bevrijd om mij opnieuw een slavenjuk te laten opleggen (Gal. 5:1), maar wordt op grond van mijn geloof als een rechtvaardige aangenomen (Gal. 5:5). Ik ben samen met Christus uit de dood opgewekt (Ef. 2:4-6), zodat ik niet meer veroordeeld word (Rom. 8:1). Ik ben gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard in de naam van Jezus (1 kor. 6:11). Het document waarmee ik werd aangeklaagd heeft hij uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen (Kol 2:14). Nu kan niets mij nog scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-39).

God heeft een plan met mij
In Christus ontdek ik waar ik voor leef (Ef. 1:11). Het is Gods bedoeling dat ik de gaven die ik van hem heb gekregen gebruik om anderen te dienen (1 Petr. 4:10). Hij zal er zelf voor zorgen dat ik mijn gaven ook wil en kan gebruiken om anderen te dienen (Fil. 2:13). Zo kan ik een zegen zijn voor de ander, want hij heeft mij bedoeld om de nader tot zegen te zijn, zodat ik ook zelf zegen ontvang (1 Petr. 3:9).

Ik geloof
God geeft mij geloof (Ef. 2:8). Geloof is een vrucht van de Geest die langzaam in mij mag groeien en die ik goed moet verzorgen (Gal. 5:22). Uit zijn overvloed zal hij mijn tekorten – ook aan geloof – aanvullen (Fil. 4:19). Het gaat God bovendien om mijn hart en niet om mijn geloofsprestaties (1 Sam. 16:7).

Ik hoef niet bang te zijn
God heeft mij zijn Geest gegeven om een moedig mens van mij te maken. Vol liefde en geduld (2 Tim. 1:7). Ik mag wonen bij de Allerhoogste. Zelfs de zwaluw vindt haar rust en nestelt zich in zijn huis (Psalm 84). Het kwaad zal mij niet bereiken. Zijn engelen zullen over mij waken. Hun handen zullen mij dragen. In mijn nood is God bij mij en bevrijdt hij mij van angst (Psalm 91). Hij zal niet toestaan dat ik boven mijn krachten beproefd zal worden, want hij is trouw (1 kor. 10:13). Ik hoef niet bang te zijn, want God strijd voor mij (2 kron. 20:15-17). Alleen al door de dreiging van God sterven zijn vijanden (Psalm 76) en hij is mijn vriend! Hij zal voor mij uitgaan. Hij zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen en ijzeren grendels stukbreken (Jes. 45:2).

God geeft mij kracht
Als ik val helpt God mij overeind (Ps. 146:8). Als ik vermoeid ben hoef ik maar naar hem toe te gaan en hij geeft mij kracht (Jes. 40:29-31) en rust (Mat. 11:28). Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft (Fil. 4:13). Uit zijn overvloed zal God al mijn tekorten aanvullen (Fil. 4:19). Met God aan mijn zijde wankel ik niet (Ps. 16:8). Hij zal mij nooit verlaten, maar mij leren hoe ik moet leven. Dat maakt mij voor altijd gelukkig (ps. 16:10-11).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

  • RT : Dit noem ik nou een TOP c.v. Wie heeft er een baan voor deze topper? ,
  • RT : “Repentance is like antiseptic. You pour antiseptic onto a wound and, at first, it stings. Then it heals.”,
  • RT : So what do we do now? The same thing we do every day: love everybody. Love extravagantly. Love unconditionally. Love is a do-word.,
  • RT : Zeg, als jullie nu 's stoppen in Zwolle, dan gaan we lekker fietsen. Het is heerlijk buiten. Ik ken mooie weggetjes. ,
  • RT : 'Het duister kan het duister niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde' - ML King ,

Laatsts blog