De Heilige Geest opent je hart

Soms kun je jaren in de kerk zitten. Daar zelfs allerlei taken vervullen. Misschien ben je zelfs jeugdwerker of oudste. Je kent Jezus en wilt met hem leven, maar toch zit er iets in de weg. Ontbreekt er iets. Vraag je je af of je gelooft in de levende God of in dogma’s.

In het boek Handelingen wordt duidelijk zichtbaar dat de Heilige Geest werkt. Hij brengt mensen op de juiste plaats,heart-526661_1280 geeft geloof en inzicht. Zijn wegen zijn soms zo onwaarschijnlijk dat zelfs de grootste pessimist het geen toeval kan noemen. Nee, daar is God krachtig aan het werk!

Handelingen 8:26-40 gaat over de ontmoeting tussen Filippus en hoge Ethiopische ambtenaar. De Ethiopiër was belast met het beheer van de schatkist van de koningin van Ethiopië. De man was naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden. In zijn vaderland waren diverse Joodse nederzettingen aanwezig die zijn interesse in de God van de Joden zal hebben gewekt. De man had er een lange slopende reis voor over gehad om God in Jeruzalem te aanbidden. Dat terwijl hij als eunuch was buitengesloten van de dienst aan de Heer (Deut. 23:2). Vele kilometers afgelegd voor wat op het eerste gezicht een tweederangs aanbidding lijkt. Deze man moet wel heel wat hebben over gehad voor een ontmoeting met God.

Op de terugweg leest hij in zijn reiswagen woorden van de profeet Jesaja over Jezus, maar hij begrijpt ze niet. Hij weet niet dat ze over Jezus gaan. De Ethiopiër heeft dus een lange reis gemaakt om een God te aanbidden die hij niet kent. Misschien wel vanuit allerlei rituelen, maar niet echt van hart tot hart. Er is nog geen connectie gemaakt.

Fillipus hoort de man uit Jesaja lezen. De aanwezigheid van Filippus op deze plek was niet toevallig. De Heilige Geest had Filippus met behulp van een engel naar de Ethiopiër geleid. De mannen raken met elkaar in gesprek en Fillipus vertelt over het evangelie van Jezus. De Heilige Geest gebruikt Filippus om het evangelie te openbaren aan de Ethiopiër. Daarna doopt Filippus de Ethiopiër, waarna Filippus door de Heilige Geest naar een andere plaats wordt gebracht.

Een mooie geschiedenis over hoe de Heilige Geest kan werken. Hij brengt je op de juiste plaats, geeft je de juiste informatie en geeft woorden om over Jezus te getuigen. Iets anders wat opvalt is dat de Ethiopiër een hele reis maakt om een deels onbekende God vanaf de achterbank te aanbidden. Dat kan dus. Naar de kerk gaan, God aanbidden, naar bijbelkring gaan en toch niet echt geraakt zijn door de Heilige Geest.

Hoeveel mensen zouden er op zondag in de kerk zitten, terwijl ze de weg naar God nog niet hebben gevonden? Mensen die op zoek zijn naar God zonder Jezus te kennen en te weten dat ze Zijn offer op Golgotha zo keihard nodig hebben. Of mensen die God helemaal niet zoeken, maar gewoon naar de kerk gaan omdat dat nu eenmaal de gewoonte is. Mensen die wel weten van God, maar God niet kennen. Misschien wel denken dat een persoonlijke relatie is voorbehouden aan een paar voorbeeld christenen.

De ontmoeting tussen Filippus en de Ethiopiër laat zien dat één ontmoeting met God het verschil kan maken. Het verschil tussen een doelloos leven met allerlei dogma’s of een doelgericht leven in de kracht van de Heilige Geest. Je kunt je uitstrekken naar zo’n ontmoeting. Want al ben je voor je gevoel kilometers van God afgedwaald; je bent maar één gebed bij Hem vandaan. Het is ook mooi om te zien hoe God de klaarblijkelijke honger naar kennis beloont. De Ethiopër blijft het Woord bestuderen zonder dat hij het echt begrijpt. En dan plots wordt het woord van God om hem geopenbaard door de Heilige Geest. Zeg eens eerlijk hoe vaak zit jij boven je Bijbel en vraag je je af de tekst die je zojuist hebt gelezen je nu echt te zeggen heeft. Soms kan dat gevoel wel dagen aanhouden. Je mag dan weten dat de Heilige Geest ervoor zal zorgen dat de woorden die je hebt gelezen zullen doordringen in je hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Last Tweets

  • RT : Dit noem ik nou een TOP c.v. Wie heeft er een baan voor deze topper? ,
  • RT : “Repentance is like antiseptic. You pour antiseptic onto a wound and, at first, it stings. Then it heals.”,
  • RT : So what do we do now? The same thing we do every day: love everybody. Love extravagantly. Love unconditionally. Love is a do-word.,
  • RT : Zeg, als jullie nu 's stoppen in Zwolle, dan gaan we lekker fietsen. Het is heerlijk buiten. Ik ken mooie weggetjes. ,
  • RT : 'Het duister kan het duister niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde' - ML King ,

Laatsts blog