Jezus verandert je hart

Mensen hebben vaak een oordeel over elkaar. Over de kleren van de ander. Zijn vrouw, kinderen of baan. De manier waarop zij met geld omgaat. Ook in de kerk hebben mensen vaak een oordeel over elkaar. Ook bij mensen die pas komen kijken. Ze mogen wel meedoen. Tof dat ze onderdeel van de gemeente willen zijn. Jezus willen zoeken, maar dan moeten ze wel aan onze voorwaarden voldoen. Nieuw gelovigen…

God wijst een weg

We leven in een snelle wereld. Er kom komt van alles op ons af. Christenen worden vervolgd. Mensen met afwijkende opvattingen worden vervolgd. Huwelijken stranden en het blijkt soms lastig om aan het werk te blijven of aan een baan te komen. Je zou er haast moedeloos van worden. We kunnen dan zo bezig zijn om allerlei wegen te zoeken om uit onze ellendige situatie te komen. Daarbij vergeten we…

Jezus is opgestaan!

Daar staan de leerlingen bij het graf waar Jezus in was gelegd. Vanaf middernacht waren ze er al. Vol verwachting. Het is de derde dag waarop Jezus in het graf ligt. De laatste dag. Ze kijken of de steen die voor het graf gerold is al in beweging komt, maar dat is niet zo. Jezus had toch gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan? Het kan dus ieder…

Jezus heeft de controle

Op goede vrijdag werd Jezus gekruisigd. Daar aan dat kruis gaf hij zijn leven voor jou en mij. Om zo voor eens en altijd af te rekenen met de macht van de dood. Jezus deed waarvoor hij gekomen was, maar de strijd was hevig. De duivel haalde alles uit de kast om Jezus zichzelf te laten redden, maar de Koning overwon. Bij zijn intocht in Jeruzalem werd Jezus nog onthaald…

Bewaar je hart

Op Witte donderdag staan we stil bij de arrestatie van Jezus in de olijfgaard van Getsemane. In Jeruzalem was het erg druk in verband met het Joodse paasfeest dat aanstaande was. De Joodse schriftgeleerden wilden dat de arrestatie van Jezus tot zo min mogelijk rumoer zou leiden. Dus werd één van zijn leerlingen, Judas, gebruikt om Jezus aan hen uit te leveren. Dat nu juist Judas hiervoor werd gebruikt betekent…

De Koning komt!

Vlak voor Pasen komt Jezus aan in Jeruzalem. Hij wordt door duizenden mensen opgewacht. Sommigen komen hem wuivend met palmtakken tegemoet. Ze roepen ‘Leve de koning van Israël!’, maar blijken geen idee te hebben wie Jezus werkelijk is. Het gaat hier om Palmpasen. Een gebeurtenis die in kinderbijbels meestal als groot feest wordt beschreven. Toch blijkt de intocht van de Koning ook iets triests te hebben. De mensen lijken namelijk…

Uitstrekken naar Jezus

In Lucas 18:31 tot en met 19:10 beschrijft Lucas een deel van de reis die Jezus maakte op weg naar Jeruzalem. Daar zou het paasfeest worden gehouden. Het zou ook Jezus’ kruisiging en opstand betekenen. Jezus ontmoet twee bijzondere mannen die aan de rand van de samenleving staan. Ze worden niet gezien door de mensen. Maar Jezus ziet ze en laat zien hoe ontzettend veel hij van ze houdt. Jezus…

Overgave aan Jezus

In Johannes 12:1-10 wordt beschreven dat Maria op een hele bijzondere manier eer bewijst aan Jezus. Ze giet kostbare olie over de voeten van Jezus en droogt zijn voeten af met haar haren. Een in zeker opzicht bizarre geschiedenis. Het laat veel zien over haar toewijding aan Jezus en stelt ons voor de vraag hoe het gesteld is met onze toewijding aan de koning. Het was bijna Pasen. Jezus was…

Verwacht wonderen

Johannes 11 gaat over de dood en opstanding van Lazarus. Een goede vriend van Jezus. In deze geschiedenis laat Jezus zien dat hij macht heeft over leven en dood. Als iedereen zich al lijkt te hebben neergelegd bij de dood van Lazarus laat Jezus zien dat het voor hem nooit te laat is om te hulp te komen en een wonder te doen. Dat geldt niet alleen voor Lazarus, maar…

Focus op Jezus

In Johannes 9 wordt verteld over een man die vanaf zijn geboorte blind is. Deze man heeft nooit iets van zijn omgeving kunnen zien. Alles was donker. Totdat Jezus hem ziet en geneest. Een bijzondere kennismaking met de koning waardoor zijn ogen worden geopend. Het verhaal maakt ook duidelijk dat als je ogen open zijn dat nog niet wil zeggen dat je kunt zien. Bij het lezen van Johannes 9…

Last Tweets

    Laatsts blog